Home > ILLUST

ฉั น เ กิ ด ใ น รั ช ก า ล ที่ ๙

   365 วัน นับตั้งแต่วันที่พระราชาจากไป เอาเข้าจริงๆ เวลาผ่านไปไวมากๆ ยังรู้สึกเหมือนเป็นเมื่อวานอยู่เลย วันที่บรรยากาศบนท้องถนนเงียบๆ ความรู้สึกแปลกๆ จนมีแถลงข่าวมาว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต วันที่คนไทยทั้งประเทศหัวใจแตกสลาย เราเองก็ไม่ต่าง รู้สึกหวิวๆ หลังจากวันนั้น เราเริ่มดูพระราชกรณียกิจมากขึ้น อ่านหนังสือเกี่ยวกับพระองค์ท่านมากกว่าเดิม ทำให้เรารู้ว่า ที่เรารู้จักพระองค์ท่าน จริงๆแล้ว เรารุ้จักพระองค์ท่านแค่ผิวเผินเท่านั้น ทุกคนสอนให้รักในหลวง เราก็เลยรักด้วย   “ เ ร า รั ก ใ น ห ล ว ง ” คำนี้ติดหูมาตั้งแต่เราจำความได้ เราเคยชินกับคำๆนี้ไปแล้ว …