Home > > ฉั น เ กิ ด ใ น รั ช ก า ล ที่ ๙

ฉั น เ กิ ด ใ น รั ช ก า ล ที่ ๙

  
365 วัน นับตั้งแต่วันที่พระราชาจากไป
เอาเข้าจริงๆ เวลาผ่านไปไวมากๆ
ยังรู้สึกเหมือนเป็นเมื่อวานอยู่เลย
วันที่บรรยากาศบนท้องถนนเงียบๆ
ความรู้สึกแปลกๆ จนมีแถลงข่าวมาว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต
วันที่คนไทยทั้งประเทศหัวใจแตกสลาย
เราเองก็ไม่ต่าง รู้สึกหวิวๆ
หลังจากวันนั้น
เราเริ่มดูพระราชกรณียกิจมากขึ้น
อ่านหนังสือเกี่ยวกับพระองค์ท่านมากกว่าเดิม
ทำให้เรารู้ว่า ที่เรารู้จักพระองค์ท่าน จริงๆแล้ว เรารุ้จักพระองค์ท่านแค่ผิวเผินเท่านั้น
ทุกคนสอนให้รักในหลวง เราก็เลยรักด้วย

 

“ เ ร า รั ก ใ น ห ล ว ง ”
คำนี้ติดหูมาตั้งแต่เราจำความได้
เราเคยชินกับคำๆนี้ไปแล้ว
จนวันที่เราเริ่มรู้จักท่านมากขึ้น
รู้ถึงสิ่งที่ท่านทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
ทำให้เราไม่ใช่แค่รักเพราะคนอื่นบอกให้รัก
เรารักเพราะเรารู้สึกรักท่านจริงๆ
ตลอด ๗๐ ปีที่ท่านทรงงาน
คนๆ นึง ทรงงานเพื่อคนอื่นได้มากขนาดนี้เลยหรอ
ในขณะที่เราเอง แค่ทำเพื่อตัวเองยังจะไม่ไหวเลย
ไม่อยากจะคิดเลยว่าท่านจะทรงเหนื่อยขนาดไหน
เมื่อก่อนเวลามีคนถามว่า “ ไ อ ด อ ล ” คือใคร
เราก็มักจะคิดไม่ออก
ชอบตอบมั่วๆ บางทีก้เอาดารามาเป็นไอดอล

 

แต่ตอนนี้เรารู้แล้ว
รู้แล้วว่าอยากเก่งเหมือนใคร
รู้แล้วว่าจะขยันให้ได้เท่าใคร
และจะขอตามรอยเท้าพ่อต่อไป
มาถึงวันนี้ “ ห นึ่ ง ปี แ ล้ ว ”
หนึ่งปีที่ท่านได้พักผ่อนจริงๆ
หนึ่งปีที่พวกเราอยู่โดยที่ไม่มีท่าน
หนึ่งปีที่เหมือนจะยังไม่ชิน
แต่เราจะต้องก้าวต่อไป โดยมีท่านอยู่ในใจ
และไม่ทำให้ท่านต้องเป็นห่วงอีกต่อไป

 

เ ร า รั ก ใ น ห ล ว ง
คำนี้ วันนี้
เรารู้สึกจริงๆๆ แล้ว (:

 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *